NYTTIGE RESSURSER

En samleside med nyttig informasjon.

Vi har samlet de mest nødvendig sidene på nett på et sted.
TIPS: Om du bokmerker (bookmark) denne siden vil du ha de viktigste tjenestene på nett bare et klikk unna!

PRIVAT LEVERANDØR

Programvare

PRIVAT LEVERANDØR

Programvare

PRIVAT LEVERANDØR

Bedriftsinformasjon

OFFENTLIG TJENESTE

Informasjon og rapportering

PRIVAT LEVERANDØR

Bedriftsinformasjon

OFFENTLIG LEVERANDØR

Informasjon og rapportering

OFFENTLIG LEVERANDØR

Oppslagsverk

OFFENTLIG LEVERANDØR

Informasjon og tilsyn

PRIVAT LEVERANDØR

Oppslagsverk

OFFENTLIG LEVERANDØR

Informasjon og registrering

OFFENTLIG LEVERANDØR

Informasjon og rapportering

PRIVAT LEVERANDØR

Programvare

PRIVAT LEVERANDØR

Programvare

PRIVAT LEVERANDØR

Medlemsorganisasjon

OFFENTLIG LEVERANDØR

Medlemsorganisasjon

PRIVAT LEVERANDØR

Bedriftsinformasjon

Viktige frister for regnskapsåret 2024.

Frister Arbeidsgiveravg. og skattetrekk

Fristen er som hovedregel den 15. hver andre måned.

 • Mandag 15. januar
 • Fredag 15. mars
 • Onsdag 15. mai
 • Mandag 15 juli
 • Mandag 16. september
 • Fredag 15 november
Frister for A-melding

Frist for A-melding er som hovedregel den 5. hver måned.

 • Fredag 5. januar
 • Mandag 5. februar
 • Tirsdag 5. mars
 • Fredag 5. april
 • Mandag 6. mai
 • Onsdag 5. juni
 • Fredag 5. juli
 • Mandag 5. august
 • Torsdag 5. september
 • Mandag 7. oktober
 • Tirsdag 5. november
 • Torsdag 5. desember
Frister for Merverdiavgift

Frist for MVA melding er som hovedregel den 10. hver andre måned.

 • Mandag 12. februar
 • Onsdag 10. april
 • Mandag 10. juni
 • Mandag 2. september*
 • Torsdag 10. oktober
 • Tirsdag 10. desember

* Normalt er frist 31 august, men siden denne dagen faller på en lørdag forsyves fristen