Personvernerklæring for Eidissen Regnskapskontor AS

1. Innledning
Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Eidissen Regnskapskontor AS samler inn og behandler personopplysninger.

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn
Via konaktformular på «kontakt» siden kan vi samle inn grunnleggende personopplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnummer osv. for å kunne kommunisere og levere våre tjenester effektivt.

3. Formål med datainnsamling
Personopplysningene brukes for å administrere kundeforhold, levere regnskapstjenester, og oppfylle lovpålagte krav.

4. Lagring og sikkerhet
Vi forplikter oss til å beskytte dine personopplysninger og lagrer disse sikkerhetsmessig forsvarlig.

5. Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Opplysninger vil ikke bli delt med tredjeparter med mindre dette er nødvendig for å utføre våre tjenester eller det kreves etter lov.

6. Dine rettigheter
Som bruker har du rett til innsyn, retting, sletting, og begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.

7. Kontaktinformasjon
For spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kontakt oss på telefon 908 64 813.